vrijdag 22 november 2013

Nog altijd 9% minder vergunde huizen in Vlaanderen


Zekerheid over voortbestaan van woonbonus moet huizenbouw opnieuw aanzwengelen

Zopas heeft de FOD Economie haar statistieken over het aantal toegekende vergunningen voor nieuwe woningen en flats en voor grondige woningrenovaties geactualiseerd. De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) heeft daarbij kunnen vaststellen dat het aantal vergunningen voor nieuwe huizen in Vlaanderen dit jaar nog altijd 9% lager ligt dan vorig jaar. De situatie is wel verbeterd door het relatief hoge aantal vergunningen dat tijdens de maanden juli en augustus werd toegekend. De VCB hoopt dat de zekerheid die recentelijk rond het behoud van de woonbonus werd gecreƫerd, aan de Vlaamse huizenbouw een bijkomende impuls zal geven.

Op basis van de statistieken over de eerste acht maanden van 2013 ligt het aantal vergunde nieuwe huizen in Vlaanderen nog altijd 9% lager dan in 2012. Het aantal vergunde nieuwe appartementen ligt daarentegen 4% hoger dan in 2012. Ook het aantal vergunde grondige woningrenovaties ligt in Vlaanderen nu 2% hoger dan vorig jaar. In het Waalse Gewest ziet de VCB trouwens een gelijkaardige tendens voor 2013: lichte beterschap in vergelijking met 2012 voor wat betreft het aantal vergunde nieuwe appartementen maar nog steeds minder goed voor wat het aantal vergunde nieuwe huizen aangaat.

Geen wijziging in woonbonus in 2014
De VCB hoopt dat de huizenbouw haar achterstand in vergelijking met vorig jaar verder zal kunnen inhalen door de zekerheid die intussen rond het voortbestaan van de woonbonus is ontstaan. De acht partijvoorzitters die de uitvoering van de zesde staatshervorming begeleiden, hebben namelijk beslist om het systeem van de woonbonus volledig ongewijzigd te laten tot eind 2014. Hun beslissing heeft aanleiding gegeven tot een amendement op het voorstel tot bijzondere wet op de staatshervorming dat ondertussen werd ingediend in de Kamer.

Op basis van deze beslissing krijgen de gewesten vanaf 1 juli 2014 de bevoegdheid om een regeling uit te werken. Maar die wijzigingen kunnen ten vroegste vanaf 1 januari 2015 worden toegepast. De omzetting van de huidige belastingaftrek in een belastingvermindering van 45% zal eveneens ten vroegste vanaf 2015 in voege kunnen treden. Dit betekent dat kandidaat-bouwers nog ten volle van de huidige voordelen van de woonbonus kunnen gebruik maken dit en volgend jaar.

Looptijd van leningen verlengen
De VCB vraagt nog wel een bijkomende impuls van de banken. Die moeten hun beleid voor hypothecaire leningen herzien. Alle nieuwe woningen zijn door de almaar strengere E-peileisen die de Vlaamse overheid momenteel oplegt, per definitie energiezuinig. Zij zorgen jarenlang voor een lagere energiefactuur. Bovendien blijft het gunstige effect op het energieverbruik niet beperkt tot de eerste twintig jaar van een nieuwbouw. Het loopt over een veel langere periode.

Concreet vraagt de VCB aan de banken de looptijd van de hypothecaire kredieten eveneens over een langere periode dan twintig jaar te spreiden. Als zij een langere looptijd toestaan, zal een groter deel van de gezinnen een hypothecaire lening kunnen afsluiten. Deze impuls zal bijkomend de bouw van nieuwe flats en vooral van nieuwe huizen stimuleren.

Marc Dillen
Directeur-generaal van de Vlaamse Confederatie Bouw

Bijlagen

Vergunningen voor woningbouw in Vlaanderen 2009-2013

Nieuwe flats
Nieuwe huizen
Woningrenovaties
2010 vs 2009
14%
15%
5%
2011 vs 2010
-11%
-15%
-10%
2012 vs 2011
17%
7%
-3%
2012
18628
15211
15850
2013 vs 2012
4%
-9%
2%

1ste 8 maanden (bron FOD Economie)

 


Vergunningen voor nieuwbouw in Vlaanderen 2006-2013

1ste 8 maanden (bron: FOD Economie)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten